Home | Van hulpvraag naar handvatten

Van hulpvraag naar handvatten

Hoe gaat zo’n onderzoek nou precies in zijn werk? En wat onderzoeken wij dan? We leggen het je uit, vanaf de hulpvraag tot de handvatten.

Blog

Van hulpvraag naar handvatten

Buiten onze passie voor leefstijl, doen we ook nog steeds waar we al langer goed bekend om staan, namelijk het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek. Wanneer ouders hun kind aanmelden, komen ze bij ons met een hulpvraag. Dit kan zijn dat hun zoon niet goed mee komt op school, waardoor ze zich afvragen met welke hulp hij zich optimaal kan ontwikkelen. Of ze vragen zich af hoe het komt dat hun dochter snel afgeleid en erg beweeglijk is. Vaak wordt snel de conclusie getrokken dat er sprake zal zijn van AD(H)D, maar er kunnen nog veel meer mogelijke oorzaken zijn voor dit gedrag. Ook komt het voor dat een jongere zichzelf graag wil aanmelden, omdat ze bijvoorbeeld al langer het gevoel heeft ‘anders’ te zijn dan haar klasgenoten. Ze merkt dat ze moeite heeft in sociale situaties en moeite heeft met veranderingen. Samen met ouders, school, het kind (of jongere) zelf, en soms nog andere partijen gaan we op zoek naar de onderliggende oorzaken van deze klachten. We doen dus breed onderzoek naar onder anderen de cognitieve vermogens, sociale-emotionele vaardigheden en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en ASS. Wanneer de hulpvragen zijn beantwoord, leveren we op maat gemaakte adviezen, gericht op wat het kind nodig heeft. Hierin kijken we wat er in de thuissituatie en de schoolcontext gedaan kan worden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van het kind.

Het is mooi om te zien hoe dankbaar ouders en een kind kunnen zijn met het onderzoek en de gerichte adviezen. Over de laatste jaren hebben wij veel complimenten gekregen van zowel ouders als leerkrachten/IB’ers over de hoge kwaliteit van onze onderzoeken en verslagen. Mocht je zelf ook met een soortgelijke hulpvraag zitten, plan vooral een kennismakingsgesprek in met ons en dan bespreken we de mogelijkheden!