Home | Trauma en EMDR

Ingrijpende gebeurtenissen

Soms is het nodig het verleden aan te pakken, om vooruit te komen in het heden, en te ontwikkelen naar de toekomst. Iedereen maakt ingrijpende gebeurtenissen mee, kleine of grote traumatische gebeurtenissen. Het is voor iedereen persoonlijk hoe iets wordt beleefd en in welke mate een gebeurtenis nog invloed heeft op je leven nu. Ik heb veel ervaring met verwerking van trauma, en gelukkig heeft dit vaak snel resultaat!

Coaching

Verwerken van gebeurtenissen

Via verschillende manieren begeleid ik je in het verwerken van gebeurtenissen. Dit kan van alles zijn, en om verschillende redenen. Misschien heb je ooit een aanrijding gehad en wil je zonder angst autorijden. Maar veel vaker is de oorzaak subtieler. Zo kun je in de opvoeding van je kind snel getriggerd worden, door een gebeurtenis uit het verleden. Dit kan van alles zijn: een faalervaring, een opmerking van iemand, het gevoel niet gezien of erkend te worden, je grenzen die werden overschreden, etc. Of misschien herken je terugkerende patronen in de omgang met bepaalde mensen. Je hoeft dus niet van tevoren te weten welke gebeurtenissen daaraan ten grondslag liggen. Samen met jou zoek ik dat uit, zodat het verleden niet meer in de weg staat voor je leven in het hier en nu.

Ik heb talloze mensen begeleid in het verwerken van trauma’s. Hoewel trauma vaak als een heftig woord wordt beleefd, zie ik het meer als een vastgelopen verwerking. Een vastlopende plaat, die steeds maar in cirkeltjes blijft draaien, zonder dat de situatie verbetert. Met EMDR en andere interventies kan de normale, gezonde verwerking weer op gang worden geholpen en merk je snel verbetering in je klachten. Om die reden kan EMDR al laagdrempelig worden ingezet. Vaak als onderdeel van een bredere aanpak.

EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een zeer effectieve, kortdurende manier om alle beladen en spanningsvolle associaties die gekoppeld zitten aan een gebeurtenis te neutraliseren. Daarmee kun je vervolgens zonder spanning terugkijken op de gebeurtenis. Hiermee voorkom je dat je ongewild van slag raakt, overspoeld raakt of getriggerd wordt door de gebeurtenissen. Je vervangt de beladen associaties door neutrale associaties. Je leert tegelijkertijd de situatie meer van een afstand te zien. Hierdoor wordt je meer de toeschouwer dan het slachtoffer, waardoor er meer ruimte komt om er op een andere manier naar te kijken. Je krijgt daardoor bijvoorbeeld inzichten die je eerder niet voor mogelijk had gehouden.

Hoe werkt EMDR?

Er liggen verschillende werkzame principes aan ten grondslag. Eén ervan is de werkgeheugen theorie: hierbij wordt er vanuit gegaan dat het brein niet in staat is om meerdere taken tegelijk even goed te doen. Tijdens een EMDR sessie wordt teruggegaan naar de gebeurtenis zoals die nu nog wordt beleefd. Tegelijkertijd wordt je afgeleid met geluiden of het volgen van de vingers of een stokje van de therapeut. Dit gaat zo snel, dat je het bijna niet kunt volgen. De aandacht gaat daardoor automatisch af van de spanning rondom de gebeurtenis.

Ook is er een theorie dat het snel heen en weer bewegen van de ogen eenzelfde werking heeft als de REM slaap, waarbij onze ogen ook snel heen en weer bewegen. De REM slaap staat bekend als de slaapfase waarin indrukken en gebeurtenissen uit ons leven worden verwerkt. Vermoedelijk speelt de beweging van de ogen hierin een rol.

Een andere theorie gaat over de bilaterale (dubbele) stimulatie van de hersenhelften: de linker- en rechterhersenhelft worden om en om geprikkeld, waardoor verschillende breinfuncties worden geactiveerd. Hiermee wordt de gebeurtenis mogelijk via andere manieren opnieuw opgeslagen.

Uiteindelijk is het vooral belangrijk dát het werkt. En dat doet het. Vaak voel je direct na één sessie al een groot verschil. De effecten van een behandeling werken bovendien nog enkele dagen door. Veel mensen geven achteraf aan: ‘had ik dit maar eerder gedaan, als ik had geweten wat een verschil dit had gemaakt in hoe ik me voelde!’.

Meer informatie over EMDR lees je hier.

Andere manieren

EMDR is voor veel mensen de juiste ingang. Maar niet voor iedereen of in alle situaties. Soms is een andere methode, zoals symbooldrama of schrijftherapie meer op zijn plaats. Bijvoorbeeld wanneer het onduidelijk is of en wat de oorzaak is van trauma, wanneer EMDR niet of onvoldoende effectief blijkt, of wanneer het verstandig is een minder directe benadering van de ingrijpende gebeurtenis te kiezen.

Accepterend, nieuwsgierig en oordeelvrij

Bij Jij bent in Zicht, ben jij werkelijk in zicht voor ons. Wij bieden persoonlijke en goed afgestemde zorg. Accepterend, nieuwsgierig en oordeelvrij. Binnen de veiligheid van het coachingstraject, behaal je daardoor sneller je doelen.

Blogs

Weet wat er speelt

tarot beeldkaarten intuitie sessies coaching gesprekken lichaamsbewust voelen ervaringsgericht jij bent in zicht michelle houtman dordrecht
podcast jij bent in zicht michelle houtman uit het leven gegrepen levenslessen levensvragen spotify gast podcastgast
hartwijsheid hart coherentie balans liefde dankbaarheid harmonie ademhaling gezondheid geluk jij bent in zicht michelle houtman

Referenties

Cliënten over ons

Bij Inzicht kan ik naast de sessies ook terecht als er iets aan de hand is, ze reageren snel op berichtjes en in het geval van nood zijn ze ook bereikbaar, wat heel fijn is!

In de eerste plaats de open communicatie, maar ook de doelgerichte en de oplossingsgerichte aanpak hebben wij als zeer prettig ervaren.

Door de hulp van mijn coach heb ik nu een leuker leven en daar wil ik haar ook voor bedanken!

We kwamen bij Inzicht toen we eigenlijk een beetje met onze handen in het haar zaten. Het gaat nu een stuk beter! We hebben veel gehad aan de soms simpele oplossingen.

We hebben op meerdere vlakken mooie resultaten kunnen bereiken in het welbevinden van onze zoon en handvaten voor de hele familie.

De communicatie is duidelijk, niks is gek en alles kon en werd besproken. Onze kinderen zijn er zo enorm door gegroeid.

Mijn afspraken hebben heel erg meegeholpen aan wie ik nu ben als persoon. Ik ben erg gegroeid wat betreft zelfkennis en verantwoordelijkheid nemen in mijn keuzes en fouten.

Tijdens de verschillende sessie met de professionals van Inzicht heb ik mijn zoon zien veranderen van een onzeker en terughoudend jongentje, naar een zelfverzekerde en vrolijke jongen.