Home | Over ons

Door wie?

Gepassioneerd. Professioneel. Veelzijdig. Drie kernwoorden die ons team in een notendop beschrijven. Het team van Jij bent in Zicht kenmerkt zich doordat we elkaar in onze kwaliteiten aanvullen. Op die manier weten we elkaars kennis en kunde optimaal te benutten, en blijven we trouw aan onszelf. Aan wat we goed kunnen én aan wat we het liefste doen.

Een berg aan ervaring

Samen beschikken wij over een berg aan scholing en ervaring. Bijvoorbeeld op het gebied van:

Leefstijl:

 • Leefstijlcoach
 • Runningtherapie
 • NatuurlijkSportief BuitenspeelBaas en personal training
 • Gewichtsconsulente inclusief specialisatie kinderen & gezinnen

Coaching, supervisie en behandeling:

 • Supervisie aan gedragswetenschappers
 • Handelingsgericht coachen
 • Diagnostiek, consultatie en evaluatie in zorg en onderwijs
 • Narratieve hulpverlening
 • Creatief en zakelijk schrijven, schrijftherapie, schrijfcoaching
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie kinderen, jongeren en volwassenen

Jonge kinderen, opvoeding en ouderschap:

 • Infant mental health: ontwikkeling en pathologie in ouder-kindrelatie, visie en vaardigheden om ouder-kindrelatie te optimaliseren, diagnostiek in ouder-kindrelatie.
 • Kindertekeningen in diagnostiek en behandeling
 • Floortime
 • Gedragsverandering in gezinnen: cognitieve systeemtherapie
 • Interactievaardigheden binnen gezinnen, geweldloze communicatie, geweldloos verzet
 • Diagnostiek en psychopathologie van kinderen tot 7 jaar

Hechting, emotieregulatie, trauma:

 • EMDR
 • Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K)
 • Affectregulatietherapie
 • Psychosensore Therapie: EFT, TAT, BSFF
 • Katathym Imaginatieve Psychotherapie / Symbooldrama / Dagdroomtherapie

Basisschoolleeftijd en jongeren

 • Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ
 • Persoonlijkheid van kinderen en opvoedingsgedrag
 • Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Projectieve methoden bij diagnostiek kinderen en jongeren
 • ADHD: behandeling en diagnostiek

Vooropleidingen:

 • Pedagogische Wetenschappen/Orthopedagogiek
 • Psychologie (met specialisatie kinderen & jeugd)
 • PABO, SPH, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie

Michelle Houtman

In de afgelopen jaren zijn mijn voorkeuren en passies in het werken steeds duidelijker geworden. Zo kwam ik erachter hoe belangrijk het is om vooral problemen te voorkómen, en in te zetten op preventie. In mijn GGZ werk bij Praktijk Inzicht baal ik soms van belemmerende regels, en dat problemen soms onnodig zijn verergerd: door eerder in te zetten op psychische én fysieke gezondheid, kun je jezelf voor het leven beschermen tegen grote problemen. Met soms maar kleine aanpassingen maak je grote verschillen. Daarom heb ik me steeds meer verdiept in leefstijl en preventie.

Daarnaast blijft de liefde voor kinderen, jongeren en gezinnen, vooral op het gebied van opvoeding, stressmanagement en emotieregulatie. Het voelt zo dankbaar en waardevol om bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling en duurzame verandering!

Via Jij bent in Zicht zijn er ook meer mogelijkheden gekomen, zonder de belemmeringen van de vergoede zorg. Dat geeft vrijheid voor iedereen: geen administratieve rompslomp, geen verwijsbrieven en volledig anoniem kunnen blijven. Dit maakt me enthousiast, omdat ik op deze manier kan doen wat ik het allerliefste doe en waar wij het meest in geloven, zonder beperkingen van buitenaf. Krijg jij ook al zin om te beginnen? Ik nodig je graag uit voor een kennismaking, en ga graag met je aan de slag!

Lydia Romeijn

Sinds juni 2019 ben ik werkzaam bij Praktijk Inzicht en Jij bent in Zicht als toegepast psycholoog en basis-psycholoog i.o. In 2010 ben ik afgestudeerd in HBO Toegepaste Psychologie, specialisatie counseling. Tijdens mijn studie ontwikkelde ik een grote passie voor psychosensore therapievormen en in 2011 heb ik dan ook de HBO opleiding tot Realisatie-EFT-Therapeut afgerond.

Vanwege mijn grote passie voor hoogsensitiviteit en het ontladen en verminderen van emotionele klachten, heb ik mij gespecialiseerd in psychosensore therapievormen waaronder EFT (Emotional Freedom Technique), TAT (Tapas Acupressure Technique) en BSFF (Be Set Free Fast). Gedurende deze periode ben ik bij de sociale dienst werkzaam geweest als groepstrainer voor mensen die vanwege psychosociale problemen een lange afstand hadden tot de arbeidsmarkt. Vanwege een geringe arbeidsmarkt voor Toegepaste Psychologie ben ik in 2012 begonnen aan de opleiding Psychologie aan de Open Universiteit.

Eind 2017 ben ik afgestudeerd als BSc psycholoog en begin 2018 ben ik gestart met mijn master, specialisatie Klinische Psychologie. Hiernaast heb ik verdiepende trainingen gevolgd op het gebied van geweldloze communicatie, energiepsychologie en interactievaardigheden voor familieleden. Ik voel mij gedreven om samen met cliënten de oorzaken van hun klachten op te sporen en de emotionele lading hiervan los te maken. Doordat ik gebruik maak van zelfhulptechnieken, leer ik cliënten hoe ze zichzelf kunnen helpen, zodat hun zelfredzaamheid wordt vergroot.

Emily Hoogstraaten

Tijdens mijn opleiding Psychologie aan de Univeristeit van Tilburg ben ik me meer en meer gaan interesseren in de gedachtegangen en psychopathologie van kinderen. Hierdoor ben ik in 2018 begonnen als vrijwilliger bij de Kindertelefoon, waar ik nog steeds met veel plezier werk. Ik merkte wel dat ik graag wat meer diepgang en tijd zou willen krijgen met het kind, in plaats van dat ik na een half uur de telefoon weer op moet hangen. Ik heb daarom gekozen om in september 2020 te starten met de master Kind- en Jeugd Psychologie, met daarbij een stage bij Jij bent in Zicht.

Ik zal mij, onder begeleiding van Michelle en Sanne, richten op het zien en coachen van kinderen. Ik wil graag verschillende technieken onder de knie krijgen. Ook kan ik niet wachten om aan de slag te gaan met een wat jongere doelgroep (0-12 jaar), zodat ik zowel de ouders als het kind kan betrekken. Qua problematiek ben ik erg breed geïnteresseerd, wat van pas zal komen om zoveel mogelijk te kunnen leren. Mijn doel is om de kinderen handvatten te kunnen geven om zichzelf positief kunnen ontwikkelen. Ik zal twee dagen per week werkzaam zijn bij Jij bent in Zicht. Ik kijk er erg naar uit om mijn steentje te kunnen bijdragen!

Blogs

Weet wat er speelt

defensie leefstijl samenwerken eenheid kameraadschap coaching dordrecht jijbentinzicht natres reservist militair
dankbaarheid, zingeving, focus, depressie, stemming, somberheid, geluk, empathie, coaching, leefstijlcoaching, jijbentinzicht, dordrecht, gezin, de moeite waard, passie, belangrijk,
leefstijltraject leefstijlcoaching coach dordrecht psycholoog diagnostiek onderzoek behandeling trauma stress leefstijlroer interventies