Home | Leefstijl | Werkwijze

Werkwijze coaching

Benieuwd hoe je bij Jij bent in Zicht aan de slag gaat richting een gezondere leefstijl? Lees hieronder alles wat je moet weten.

Over leefstijlcoaching

Werkwijze

Wat goed dat je de stap neemt om toe te werken naar jouw optimale gezondheid! Hieronder staat globaal mijn werkwijze. Globaal, omdat ik graag maatwerk lever en mijn aanpak volledig afstem op jou als unieke persoon. Ik houd rekening met jouw doelen, motivatie én wat haalbaar en mogelijk is.

Ik hanteer bij de leefstijlcoaching een aantal basishoudingen en baseer mijn handelen op de meest recente literatuur en wetenschap, waaronder:

 • Een positieve gezondheid. Hieronder vallen o.a. de volgende pijlers:
  • Mentaal welbevinden
  • Lichaamsfuncties
  • Meedoen in de samenleving
  • Kwaliteit van leven
  • Zingeving
  • Dagelijks functioneren
 • Leefstijlinterventies inzetten als medicijn. We gaan uit van het leefstijlroer en zetten daarbij in op de volgende pijlers:
  • Gezonde voeding en eetgedrag
  • Beweging
  • Slaap
  • Zingeving en betekenisvol leven
  • Gezonde stressmanagement, voldoende ontspanning, mindfulness
  • Sociale contacten
  • Gezonde gewoontes aanleren en ongezonde gewoontes afleren
 • Uitgaan van de eigen kracht, verantwoordelijkheid én mogelijkheden. Van ziekte en zorg (zz) naar gezondheid en gedrag (gg) en mens en maatschappij (mm).

Voorbeeldtraject

Een voorbeeld van hoe een traject kan verlopen schetsen we hieronder.

 1. Aanmelding bij Jij bent In Zicht via telefoon, e-mail of contactformulier.
 2. Gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten waarin wordt besproken en bekeken welke hulp het meest passend is bij je klachten en doelen. Na het invullen van het leefstijlroer en spinnenweb positieve gezondheid inventariseren we waar jouw wensen en motivatie liggen om bij te dragen aan jouw gezondheid.
 3. Hierna wordt een plan van aanpak op maat gemaakt en besproken, waarna de leefstijlcoaching start. We werken daarin met korte termijndoelen en lange termijndoelen.
 4. Bij alle groeps- en individuele coachingstrajecten horen huiswerk- en registratieopdrachten. Het kan bijvoorbeeld gaan over het uitschrijven van situaties, het uitdagen van gedachten, complimenten verzamelen of het uitvoeren van gedragsexperimenten.
 5. Individuele coachingstrajecten vinden in de regel tweewekelijks plaats. Hier kan naar wens personal training, runningtherapie of groepssessies aan worden toegevoegd.
 6. Afhankelijk van de fase van gedragsverandering bestaan er de volgende mogelijkheden:
  1. Opstellen van concrete doelen en daarbij behorend stappenplan maken.
  2. Vragenlijsten voor uitgebreide analyse van het gedrag, registratie- en observatieschema’s of dagboeken voor het zicht krijgen op eigen gedrag.
  3. Onderzoeken van eventuele weerstand, drijfveren, belemmeringen, obstakels of andere problemen. Het maken van een gedragsplan om hierop te reageren en mee om te gaan.
  4. Bedenken van een plan met haalbare stappen met bijbehorende manieren om de voortgang te monitoren.
  5. Ontdekken van sterke kanten en mogelijkheden, deze inzetten en versterken. Successen uitbreiden.
  6. Leren omgaan met terugval en tegenslag. Triggers en moeilijke situaties leren kennen en hierop reageren.
  7. Aanleren van gezonde copingvaardigheden, zoals actief aanpakken van problemen, grenzen aangeven en bewaken, sociale vaardigheden en duidelijke communicatie.
  8. Onderzoeken van de sociale omgeving om te helpen bij het inzetten en volhouden van gedragsverandering.
  9. Volhouden van gezond gedrag, verstevigen en bestendigen van duurzame gedragsveranderingen.

Accepterend, nieuwsgierig en oordeelvrij

Bij Jij bent in Zicht, ben jij werkelijk in zicht voor ons. Wij bieden persoonlijke en goed afgestemde zorg. Accepterend, nieuwsgierig en oordeelvrij. Binnen de veiligheid van het coachingstraject, behaal je daardoor sneller je doelen.

Verdieping

Meer weten over leefstijlcoaching?

Blogs

Weet wat er speelt

tarot beeldkaarten intuitie sessies coaching gesprekken lichaamsbewust voelen ervaringsgericht jij bent in zicht michelle houtman dordrecht
podcast jij bent in zicht michelle houtman uit het leven gegrepen levenslessen levensvragen spotify gast podcastgast
hartwijsheid hart coherentie balans liefde dankbaarheid harmonie ademhaling gezondheid geluk jij bent in zicht michelle houtman