Home | Leefstijl | Leefstijlcoaching werkwijze

Leefstijlcoaching werkwijze

Benieuwd hoe wij te werk gaan om jou te helpen bij je nieuwe, gezonde leefstijl? Lees hieronder alles wat je moet weten.

Over leefstijlcoaching

Werkwijze

Wat goed dat je de stap neemt om toe te werken naar jouw optimale gezondheid! Hieronder staat globaal onze werkwijze. Globaal, omdat we maatwerk leveren en onze aanpak volledig afstemmen op jou als unieke persoon. We gaan uit van jouw doelen, motivatie én wat haalbaar en mogelijk is.

We gaan bij de leefstijlcoaching uit van een aantal basishoudingen en baseren ons handelen op de meest recente literatuur en wetenschap, waaronder:

 • Een positieve gezondheid. Hieronder vallen o.a. de volgende pijlers:
  • Mentaal welbevinden
  • Lichaamsfuncties
  • Meedoen in de samenleving
  • Kwaliteit van leven
  • Zingeving
  • Dagelijks functioneren
 • Leefstijlinterventies inzetten als medicijn. We gaan uit van het leefstijlroer en zetten daarbij in op de volgende pijlers:
  • Gezonde voeding en eetgedrag
  • Beweging
  • Slaap
  • Zingeving en betekenisvol leven
  • Gezonde stressmanagement, voldoende ontspanning, mindfulness
  • Sociale contacten
  • Gezonde gewoontes aanleren en ongezonde gewoontes afleren
 • Uitgaan van de eigen kracht, verantwoordelijkheid én mogelijkheden. Van ziekte en zorg (zz) naar gezondheid en gedrag (gg) en mens en maatschappij (mm).

Voorbeeldtraject

Een voorbeeld van hoe een traject kan verlopen schetsen we hieronder.

 1. Aanmelding bij Jij bent In Zicht via telefoon, e-mail of contactformulier.
 2. Gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten waarin wordt besproken en bekeken welke hulp het meest passend is bij je klachten en doelen. Na het invullen van het leefstijlroer en spinnenweb positieve gezondheid inventariseren we waar jouw wensen en motivatie liggen om bij te dragen aan jouw gezondheid.
 3. Hierna wordt een plan van aanpak op maat gemaakt en besproken, waarna de leefstijlcoaching start. We werken daarin met korte termijndoelen en lange termijndoelen.
 4. Bij alle groeps- en individuele coachingstrajecten horen huiswerk- en registratieopdrachten. Het kan bijvoorbeeld gaan over het uitschrijven van situaties, het uitdagen van gedachten, complimenten verzamelen of het uitvoeren van gedragsexperimenten.
 5. Individuele coachingstrajecten vinden in de regel tweewekelijks plaats. Hier kan naar wens personal training, runningtherapie of groepssessies aan worden toegevoegd.
 6. Afhankelijk van de fase van gedragsverandering bestaan er de volgende mogelijkheden:
  1. Opstellen van concrete doelen en daarbij behorend stappenplan maken.
  2. Vragenlijsten voor uitgebreide analyse van het gedrag, registratie- en observatieschema’s of dagboeken voor het zicht krijgen op eigen gedrag.
  3. Onderzoeken van eventuele weerstand, drijfveren, belemmeringen, obstakels of andere problemen. Het maken van een gedragsplan om hierop te reageren en mee om te gaan.
  4. Bedenken van een plan met haalbare stappen met bijbehorende manieren om de voortgang te monitoren.
  5. Ontdekken van sterke kanten en mogelijkheden, deze inzetten en versterken. Successen uitbreiden.
  6. Leren omgaan met terugval en tegenslag. Triggers en moeilijke situaties leren kennen en hierop reageren.
  7. Aanleren van gezonde copingvaardigheden, zoals actief aanpakken van problemen, grenzen aangeven en bewaken, sociale vaardigheden en duidelijke communicatie.
  8. Onderzoeken van de sociale omgeving om te helpen bij het inzetten en volhouden van gedragsverandering.
  9. Volhouden van gezond gedrag, verstevigen en bestendigen van duurzame gedragsveranderingen.

Aanvullende mogelijkheden en groepstrainingen

 • Runningtherapie volgens NatuurlijkSportief principe: in een groep of individueel ga je naar buiten en werk je aan je coachingsdoelen vanuit de NatuurlijkSportief visie. Hierin staat vrijheid, speelsheid en functionaliteit voorop. Je leert weer plezier hebben, te doen wat je niet voor mogelijk hield en angsten overwinnen. Bewegen is een middel voor een fit en gezond brein en gezonde psyche. Het doel is niet om fit te worden of conditie te verbeteren: dit is slechts een fijne ´bijwerking´.
 • Runningtherapie: indien gewenst kan ook gekozen worden voor het programma Running Therapie, waarin wordt toegewerkt naar 30 minuten achtereen sporten. Dit kan rennen, maar ook fietsen, skaten, zwemmen of een andere sport van jouw voorkeur zijn. Ook hier geldt: hardlopen of bewegen is het middel tegen psychische klachten, geen doel op zich. Met een (kleine) groep ga je wekelijks 30-60 minuten naar buiten om aan je coachingsdoelen te werken. Op individuele basis sport je daarnaast zelf nog 1 of 2x per week.
 • Een combinatie van Running Therapie en NatuurlijkSportief is natuurlijk ook mogelijk. Het meest effectief is 3 tot maximaal 4x per week 30 tot 60 minuten matig intensief bewegen in de buitenlucht.
 • Groepstraining gericht op een realistisch zelfbeeld, aan de hand van de COMET-training. Hierin wordt in ongeveer 6 bijeenkomsten gewerkt aan het verbeteren van je zelfbeeld met technieken uit de cognitieve gedragstherapie.
 • Groepstraining gericht op het voorkómen en omgaan met angstig en somber gedrag en/of denkproblemen. Hierin wordt een programma op maat samengesteld aan de hand van programma´s zoals ACT, ‘Emotieregulatie’ en ‘Je gevoel de baas’.
 • Indien nodig wordt er ook individueel behandeld, bijvoorbeeld bij onderliggende trauma´s of systemische problemen. Dit kan parallel aan de groepstraining plaatsvinden binnen onze GGZ Praktijk Inzicht.

Accepterend, nieuwsgierig en oordeelvrij

Bij Jij bent in Zicht, ben jij werkelijk in zicht voor ons. Wij bieden persoonlijke en goed afgestemde zorg. Accepterend, nieuwsgierig en oordeelvrij. Binnen de veiligheid van het coachingstraject, behaal je daardoor sneller je doelen.

Verdieping

Meer weten over leefstijlcoaching?

Blogs

Weet wat er speelt

leefstijl leefstijlcoaching dordrecht jijbentinzicht jij bent in zicht inzicht michelle houtman praktijk voeding coaching bewegen afvallen veranderen